Bojlery

Zadaniem bojlerów jest podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Stosuje sie je w domowych instalacjach wodnych.

Podgrzewacze dzielą się na:

  • podgrzewacze pojemnościowe,
  • podgrzewacze przepływowe,
  • zasobniki ciepłej wody użytkowej.

Najbardziej podstawowym podziałem bojlerów jest podział na bojlery pionowe i poziome.

W kategorii podgrzewaczy pojemnościowych wyróżnić można m.in. wymienniki dwupłaszczowe, które wykorzystują płaszcz zewnętrzny  jako element grzewczy. Pomiędzy płaszczem zewnętrznym a zbiornikiem przepływa ciepła woda z układu centralnego ogrzewania, co powoduje szybkie ogrzewanie wody. Takie bojlery często dodatkowo są izolowane pianką poliuretanową, styropianem, czy też matą polietylenową.

Następnym rodzajem bojlerów są bojlery z wężownicami grzewczymi. Bojlery te z kolei jako element grzewczy wykorzystują wspomniane wcześniej wężownice grzewcze. Im więcej wymiennik taki ma wężownic, tym do wielu więcej źródeł ciepła można go podłączyć.

Bardzo często, by wspomóc pracę bojlera, instaluje się grzałki elektryczne.